DotTin tức

Xây dựng và cung cấp phần mềm quản lý

02/04/2013 12:00:00 SA

Ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng và cung cấp phần mềm quản lý vật tư, hàng hóa cho nhà máy Z133 thuộc Tổng cục Kỹ thuật.
Tư vấn thiết kế và triển khai các hệ thống CNTT, cung cấp giải pháp phần mềm và phần cứng tích hợp là một trong những thế mạnh của công ty AIC. Vừa qua công ty đã ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng và cung cấp phần mềm quản lý vật tư, hàng hóa cho nhà máy Z133 thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Hệ thống phần mềm này sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý khối lượng lớn vật tư, hàng hóa cần thiết trong quá trình sản xuất. 

Tin khác

Thư viện ảnh

Video