DotSản phẩm - Dịch vụ Hệ thống Chỉ huy - Điều khiển

 • Dựa trên nền tảng CNTT, nghiên cứu phát triển loạt sản phẩm C4ISR hỗ trợ (tự động hóa) điều hành các hoạt động tác chiến
 • Thiết kế chế tạo các trung tâm chỉ huy - điều khiển (TTC2) với chức năng xử lý thông tin tình huống và hỗ trợ tác chiến
 • Thiết kế chế tạo các trạm đầu cuối cho các TTC2 phục vụ trao đổi bức tranh tình huống, thông tin điều khiển hỏa lực và trạng thái SSCĐ
 • Thiết kế triển khai các mạng truyền dữ liệu cho tự động hóa chỉ huy

Chức năng
 • Hợp nhất và hiển thị bức tranh tình huống với nhiều mục tiêu và tham số đồng thời.
 • Phân phối, chuyển đổi dữ liệu và kết nối truyền tin.
 • Tích hợp hệ thống xen xơ.
 • Quản lý, phối hợp và điều hành các hoạt động tác chiến.

Phần mềm chỉ huy - điều khiển
 • Dựa trên các hệ điều hành Windows và Linux
 • Thiết lập bức tranh cảnh giới theo giao diện hiển thị người - máy với nhiều đối tượng quỹ đạo/điểm dấu mục tiêu, bản đồ, lưới tọa độ, vùng địa lý, biểu tượng đơn vị quân sự, vùng hỏa lực bảo vệ, các hình vẽ công cụ,..
 • Ghi nhận, xử lý và quản lý nhiều loại dữ liệu như quỹ đạo, điểm dấu, trạm rađa, đơn vị quân sự, vùng địa lý, vùng bảo vệ, vùng tiêu diệt,.. số lượng từ vài trăm tới hàng nghìn
 • Mô phỏng - tạo giả mục tiêu cho huấn luyện, quản lý phân quyền người dùng truy cập, ghi lại và tái hiện dữ liệu cảnh giới, in ấn bức tranh tình huống và ghi nhật ký sự kiện
 • Giao diện hiển thị tiếng Việt/Anh.

Phần cứng
 • Được thiết kế như một mạng máy tính chuyên dụng
 • Sử dụng trên nền máy tính PC với các cấu hình khác nhau
 • Hệ thống kết nối với các thiết bị truyền tin và phụ trợ khác
 • Thiết bị mạng truyền số liệu (switch, router, modem) kết nối trong hệ thống và giao diện với các mạng truyền thông kỹ thuật số/analog bên ngoài

Các sản phẩm đã triển khai
 • Hệ thống phân phối, hiển thị dữ liệu cảnh giới vùng trời và cảnh giới biển
 • Thiết bị tổng hợp, phân phối dữ liệu đài rađa
 • Trạm ghi lưu dữ liệu cảnh giới vùng trời
 • Trạm đầu cuối hiển thị cảnh giới vùng trời và tích hợp vũ khí - khí tài.

Thư viện ảnh

Video