DotGiới thiệu

Lịch sử phát triển

Năm 1993, phù hợp nghị định mới về DNNN, Công ty phát triển công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Với thể thức hoạt động mới, công ty phát triển thêm hai hướng quan trọng khác: Tư vấn dự án công nghệ cao và tích hợp hệ thống; Thiết kế, triển khai và đảm bảo kỹ thuật cho các hệ thống điện tử, tự động hoá trong các toà nhà, hội trường lớn.

Tháng 9/2003, sau quyết định của Bộ Quốc phòng sáp nhập thêm công ty 28/10 vào AIC và đổi sang tên mới là Công ty Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ (AIC), Công ty AIC trở thành một doanh nghiệp nhà nước duy nhất của Học viện KTQS, được bổ sung ngành nghề tư vấn thiết kế xây dựng và các phương tiện cơ giới, bên cạnh lĩnh vực truyền thống được xác định từ ngày thành lập là Điện tử - Tin học - Viễn thông - Tự động hóa. Quyết định này cũng đã tạo điều kiện thúc đẩy mạnh hơn việc phối hợp giữa Công ty và các đơn vị học thuật khác của Học viện.

Tháng 10/2009, thực hiện Nghị định của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, theo quyết định số 3451/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, sau khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa, ngày 11 tháng 1 năm 2010 công ty AIC đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC, gọi tắt là Công ty AIC (AIC JSC). Hiện nay công ty AIC có 51% vốn Nhà nước, do Học viện KTQS quản lý và 49% vốn còn lại của các cổ đông cá nhân, chủ yếu là cán bộ công nhân viên công ty và 1 số cổ đông ngoài khác. Hoạt động của công ty cổ phần là sự kế tục toàn bộ các hoạt động truyền thống từ công ty gốc, đồng thời bổ sung thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu phát triển thị trường, trong một cơ chế quản lý mới, năng động.

Kể từ khi cổ phần hóa, Công ty AIC liên tục hoàn thành tốt kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, đảm bảo công ăn việc làm với thu nhập hợp lý cho cán bộ công nhân viên, trả cổ tức trung bình 10% hàng năm. Công ty đang trên đà phát triển vững chắc và được sự ủng hộ mạnh mẽ của quý khách hàng trong và ngoài quân đội.

Thư viện ảnh

Video