DotSản phẩm - Dịch vụ Năng lực hoạt động

Công nghệ thông tin & Phát triển phần mềm
 • Tư vấn các dự án phát triển và ứng dụng CNTT
 • Giải pháp mạng máy tính và hệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành
 • Giải pháp phần mềm tích hợp, xử lý thông tin chuyên dụng
 • Thiết kế, phát triển các ứng dụng Internet

Điện tử quốc phòng và viễn thông
 • Các mạng thông tin không dây (HF, VHF, viba, WiFi, ...)
 • Hệ thống thông tin qua vệ tinh (VSAT)
 • Các hệ thống chỉ huy - điều khiển - giám sát (C4ISR) tích hợp
 • Các hệ thống điều hành, giám sát phương tiện và đối tượng chuyển động
 • Hệ thống WiFi diện rộng cho khu vực đô thị và tòa nhà
 • Hệ thống chống sét cho các thiết bị điện tử


Điện tử công nghiệp và tự động hóa
 • Các thiết bị và hệ thống đo kỹ thuật số (công nghiệp dầu khí và các ngành khác)
 • Các hệ thống tự động kiểm thử (testbench) khí tài quân sự, thiết bị điện - điện tử và động cơ chuyên dụng
 • Các hệ thống mô phỏng phục vụ đào tạo và huấn luyện
 • Lập dự án xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm

Khảo sát thiết kế xây dựng
 • Khảo sát, tư vấn thiết kế công trình dân dụng và quân sự
 • Khảo sát địa hình và địa chất công trình
 • Lập dự án đầu tư và giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
 • Lập dự án đầu tư đổi mới công nghệ cho các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng

Điện tử công trình
 • Các hệ thống âm thanh hội nghị
 • Các hệ thống camera quan sát đảm bảo an ninh, giải pháp hội nghị truyền hình, phẫu thuật từ xa, ...
 • Hệ thống chiếu sáng và sản phẩm LED lighting
 • Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh

Thư viện ảnh

Video