DotTin tức

Tích hợp dữ liệu cho Trung tâm quản lý tình huống biển

06/07/2012 12:00:00 SA

Công ty AIC nghiên cứu, tích hợp thành công các nguồn thông tin từ rađa, AIS vào hệ thống dữ liệu thống nhất.

Trong khuôn khổ một hợp đồng với Hải quân, công ty AIC đã nghiên cứu, tích hợp thành công các nguồn thông tin rađa, AIS, ... vào một hệ thống dữ liệu thống nhất phục vụ yêu cầu quản lý biển. Sản phẩm này dựa trên những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của công ty theo hướng C4I, hỗ trợ việc thu thập, xử lý thông tin và điều hành các hoạt động trên không, trên biển.

Về công nghệ, với nền tảng Linux làm cơ sở cho các phần mềm cung cấp dịch vụ tổng hợp xử lý tin từ nhiều nguồn, giao diện người dùng dựa trên Windows, hệ thống do AIC tích hợp đã chứng tỏ có hiệu năng phù hợp với yêu cầu quản lý số lượng đối tượng lớn, trong thời gian thực. Tích hợp hệ thống C4I là một thế mạnh của công ty, được tích lũy kinh nghiệm từ nhiều dự án và hợp đồng triển khai trong hơn 10 năm gần đây. Hiện tại, công ty cũng đang thực hiện các công việc tích hợp tương tự cho các đơn vị có nhu cầu khác phục vụ quốc phòng và kinh tế, trong quản lý nhiều đối tượng trên diện rộng.

Tin khác

Thư viện ảnh

Video