DotTin tức

Tư vấn, lập dự án đầu tư cho Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương

14/11/2013 12:00:00 SA

Triển khai thực hiện hợp đồng lập dự án đầu tư, thiết kế sơ bộ một số tiểu dự án thuộc “Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV, giai đoạn 2010-2012” cho Trung tâm khí tượng thủy văn TW.

Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia chuyên ngành, phòng dự án thuộc Công ty AIC đã hoàn thành việc khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế sơ bộ một số tiểu dự án thuộc Đề án chung, bao gồm:

-          Đầu tư trang bị hệ thống điều hành, quản lý, xử lý kỹ thuật, tổng hợp ảnh ra đa;

-          Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.

Nội dung tư vấn đầu tư đã bám sát mục tiêu của đề án là tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn. Trong đó trọng tâm là công tác dự báo bằng mô hình số trị và dự báo cực ngắn, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ một cách tích cực hơn các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm chuyên gia đã tiến hành lập dự án với các giải pháp thiết kế phù hợp, đáp ứng yêu cầu của một hệ thống CSDL đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, dữ liệu cho công tác dự báo. Hệ thống trang thiết bị điều hành, quản lý, xử lý kỹ thuật, tổng hợp ảnh ra đa cũng được thiết kế đồng bộ với khả năng tổng hợp số liệu ra đa trên mạng lưới, phân tích và xử lý thông tin nhằm đẩy mạnh khai thác các sản phẩm ra đa phục vụ dự báo thời tiết.

Tin khác

Thư viện ảnh

Video