DotTin tức

Thông báo cập nhật thông tin trên website

04/11/2013 12:00:00 SA

Từ tháng 11/2013, website của công ty AIC chính thức thay đổi giao diện mới tại địa chỉ http://www.aic.com.vn

Kính gửi:

-          Viện Tích hợp Hệ thống

-          Các đơn vị trực thuộc công ty

 

Từ tháng 11/2013, website của công ty AIC chính thức thay đổi giao diện mới tại địa chỉ http://www.aic.com.vn 

Để thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động SXKD, sản phẩm, dịch vụ cung cấp, các hợp đồng mới, cũng như phong trào hoạt động của các tổ chức quần chúng, đề nghị các đ/c lãnh đạo, các cổ đông, CBCNV và các bộ phận thường xuyên truy cập xem tin, đồng thời tích cực cung cấp thông tin & hình ảnh về Văn phòng để chúng tôi có thể phản ánh được kịp thời làm cho trang web của chúng ta ngày càng sống động.

Mọi thông tin xin gửi về:

Văn phòng Công ty AIC

Nguyễn Chi Hương - Người phụ trách biên tập thông tin

E-mail: nchuong@aic.com.vn   

 Xin trân trọng cảm ơn.

Tin khác

Thư viện ảnh

Video