DotTin tức

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

12/10/2018 12:00:00 SA

Hội đồng quản trị công ty AIC xin thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

Thời gian :    9.00, thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Địa điểm:      Văn phòng Công ty

Tầng 6, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Thông báo, mẫu ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của công ty (www.aic.com.vn).

Xác nhận khả năng tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 19 tháng 10 năm 2018 với VP Công ty (Gặp chị Hương).

Thông tin liên hệ: Văn phòng công ty;  ĐT: 39330808/39330909

Công ty AIC

Tin khác

Thư viện ảnh

Video