DotTin tức

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

05/06/2018 12:00:00 SA

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Cao Thăng.

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

Tên Cổ đông: Phạm Cao Thăng

Số CMND: 012583156     Ngày cấp: 16/3/2003       Nơi cấp: CATP Hà Nội

Mã Cổ đông: AIC000089

Số cổ phần sở hữu: 4.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn nghìn cổ phần)

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC sẽ tiến hành các thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ:

Văn phòng Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 39330808                 Số fax: 024 39330101

Trân trọng thông báo./.

(Chi tiết xem trong mục Tải dữ liệu/Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần)

Tin khác

Thư viện ảnh

Video