DotTin tức

Thiết kế chế tạo các hệ thống mô phỏng VKKT Hải quân

08/11/2013 12:00:00 SA

Công ty AIC thực hiện một hợp đồng thiết kế chế tạo các hệ thống mô phỏng VKKT cho dự án xây dựng phòng thí nghiệm tích hợp HTCĐ Hải quân.

Công ty AIC được lựa chọn để thực hiện một hợp đồng thiết kế chế tạo một số hệ thống mô phỏng VKKT cho dự án xây dựng phòng thí nghiệm tích hợp HTCĐ Hải quân.

Các hệ thống chiến đấu (rađa, tên lửa, pháo hạm, ...) trên các hạm tàu thế hệ cũ thường chưa được tích hợp thành một hệ thống thống nhất để cùng chia sẻ thông tin và phối hợp tác chiến. Việc tích hợp này dựa trên cốt lõi là một mạng máy tính với các phần mềm chỉ huy và điều khiển phức tạp, thuộc lĩnh vực các hệ thống C4I hiện đại. Để tích hợp một hệ thống C4I như vậy, cần tạo lập một môi trường phát triển trong phòng thí nghiệm chuyên dụng. Yếu tố cơ bản của môi trường phát triển này là các hệ thống mô phỏng vũ khí, khí tài cần tích hợp nhưng khó có điều kiện tháo dỡ và đưa toàn bộ chúng vào phòng thí nghiệm, cũng như khó có thể cho chúng hoạt động thật sự (phát sóng thật, bắn thật, có mục tiêu thật, ...). Khó khăn này được khắc phục nhờ các hệ thống mô phỏng động học của các đối tượng yêu cầu.

Trong khuôn khổ hợp đồng được giao, công ty AIC đã thiết kế, chế tạo hệ thống mô phỏng các xen-xơ, hệ thống tên lửa, hệ thống pháo hạm theo các đặc tả kỹ thuật yêu cầu. Hợp đồng đang được triển khai thuận lợi, qua các đợt kiểm tra định kỳ được chủ đầu tư, những người rất am hiểu về các hệ thống chiến đấu trên tàu hải quân, đánh giá cao.

Tin khác

Thư viện ảnh

Video