DotTin tức

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

10/01/2017 12:00:00 SA

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty.

Thời gian: 14.00, thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty

                Tầng 6, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Nội dung đại hội: 

-         Thông báo về kết quả thoái vốn và chào bán cổ phần

-         Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị 

-         Sửa đổi Điều lệ công ty

-         Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông để Đại hội thành công tổt đẹp.

(Chi tiết xem trong Thông báo/mục Tải dữ liệu trên website)

Tin khác

Thư viện ảnh

Video