DotTin tức

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

10/07/2016 12:00:00 SA

Văn phòng công ty thông báo chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông công ty có trong danh sách chốt ngày 12-8-2016.

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC ngày 18/8/2016, văn phòng công ty thông báo chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

- Thời gian: từ ngày 25/8/2016

- Địa điểm: Văn phòng công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC

18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tòa nhà Hanoitourist, tầng 6.

ĐT: 04 39330808

Tin khác

Thư viện ảnh

Video