DotTin tức

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét

12/09/2017 12:00:00 SA

AIC đã trúng thầu hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống đảm bảo chống sét lan truyền.

AIC đã trúng thầu hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống đảm bảo chống sét lan truyền cho Cục Cơ yếu. Hệ thống chống sét lan truyền nguồn điện được xây dựng cho hệ thống máy chủ và thiết bị trung tâm, giảm thiểu các thiệt hại do sét lan truyền gây ra, bảo đảm an toàn về nguồn điện cung cấp cho hệ thống thiết bị.


Tin khác

Thư viện ảnh

Video