DotTin tức

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

08/07/2016 12:00:00 SA

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian:                    Thứ năm, ngày 18 tháng 8  năm 2016

8h45 - Đăng ký đại biểu

9h00 - Khai mạc Đại hội

Địa điểm:                     Phòng họp nhà S1, Học viện KTQS

236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội          

Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty AIC.

Chương trình đại hội: xem trong mục Tải dữ liệu (có mẫu ủy quyền kèm theo).

Tin khác

Thư viện ảnh

Video