DotTin tức

Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án di chuyển và đầu tư xây dựng nhà máy quốc phòng

05/05/2013 12:00:00 SA

Công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục công trình thuộc dự án Di chuyển và đầu tư xây dựng nhà máy Z756/BCCB.

Công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục công trình thuộc dự án Di chuyển và đầu tư xây dựng nhà máy Z756/BCCB về địa điểm mới. Công việc khảo sát hiện trạng, xác định quy mô xây dựng, giải pháp công nghệ phục vụ cho dự án đã được thực hiện từ trước đó, kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cho giai đoạn triển khai này.


Tin khác

Thư viện ảnh

Video