DotTin tức

Tư vấn lập dự án đầu tư hệ thống tổng đài KTS cấp III

06/06/2013 12:00:00 SA

Công ty AIC trúng thầu và ký kết hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư hệ thống tổng đài kỹ thuật số cho một số đơn vị quân đội

Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt, phục vụ yêu cầu sử dụng và các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, hệ thống tổng đài KTS cấp III của các đơn vị quân đội đã được triển khai xây dựng và nâng cấp. Công ty AIC trúng thầu và ký kết hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư hệ thống tổng đài này, kịp với tiến độ thực hiện dự án.


Tin khác

Thư viện ảnh

Video